CẦN TUYỂN:             I. KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHO NHÀ MÁY Yêu cầu: ♦ Tốt nghiệp cao đẳng  hoặc đại học chuyên ngành kế…
Xem thêm